Werkwijze

   

Als ouders vorm je het fundament voor je kind. Dat is de reden dat Praktijk Samengezind zich met name richt op ouders tijdens het begeleidingstraject. In het meest gangbare traject bestaat het traject uit vijf stappen. 

 

Kennismakingsgesprek:

Tijdens een telefonisch en vrijblijvend gesprek zullen we in overleg vaststellen of ik als autismedeskundige of pedagoog iets voor jullie kan betekenen. Wanneer dit het geval is, maken we een afspraak voor een intakegesprek. 

 

Intakegesprek:

Tijdens het intakegesprek hoor ik graag hoe jullie gezin is samengesteld en gaan we dieper in op de gestelde hulpvraag. Aan de hand van het intakegesprek stel ik een begeleidingsplan op met daarin de doelen. Deze ondertekenen jullie als ouder en ik als begeleider. 

 

Begeleidingstraject: 

Het begeleidingstraject bestaat uit verschillende begeleidingsvormen, zoals staat omschreven op de pagina Begeleidingsvormen. De duur van het traject is afhankelijk van de huidige en gewenste situatie. Tijdens het traject is er veel aandacht voor het waarnemen van en aansluiten op jullie gezin, het positief contact tussen ouders en kind het herstellen van de verbinding. 

 

Evaluatie: 

Na elke drie maanden plannen we een evaluatie waarin de vooraf gestelde doelen en het begeleidingsproces besproken wordt. Dit wordt beschreven in het evaluatieverslag welke jullie als ouders ontvangen. Mocht tijdens het traject blijken dat jullie kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft dan zal ik jullie adviseren een andere hulpvorm in te schakelen.  

 

Afronding:

Wanneer jullie vinden dat de vooraf gestelde doelen zijn behaald, ronden we het traject af. We plannen dan een eindgesprek waarin we het begeleidingsproces bespreken. Ook hiervan ontvangen jullie uiteraard een verslag. 

 

Goed om te weten:

  • Begeleiding moet niet verward worden met behandeling. Bij begeleiding dragen ouders    
  • eigen verantwoordelijkheid ten behoeve van zichzelf en het gezin.           
  • Je kunt je zonder verwijzing van de huisarts aanmelden bij Praktijk Samengezind. 
  • De begeleiding kan verleend worden vanuit het PGB.
  • Praktijk Samengezind stelt geen diagnose. 
  • Vertrouwen is erg belangrijk. In het begeleidingsplan neemt Praktijk Samengezind op dat informatie niet met derden zal worden uitgewisseld. Hier wordt een uitzondering op gemaakt wanneer Praktijk Samengezind meent dat de veiligheid van het kind of anderen in gevaar is.